Общи условияОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Интернет страницата www.tiandetibet.com представлява онлайн магазин собственост на фирма ЕТ “Светлин Стоянов СС”, ЕИК: 124005117, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. "Алеко Константинов" №2, Б, 3., която от своя страна е представител на Руската Корпорация TianDe в България и Европа. 
Съдържанието на Интернет магазина www.tiandetibet.com, данните за продукти, както и всяка информация публикувана на сайта не може да се копира и използва без писменото съгласиe на представител на ЕТ “Светлин Стоянов СС”.


1.2. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/ КЛИЕНТИТЕ си посредством Интернет магазина www.tiandetibet.com. Тези условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ. С натискане на всеки бутон на сайта, (с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.3. Продуктите, които се намират на Интернет страницата на www.tiandetibet.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

1.4. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.tiandetibet.com съхранение на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА, както и всяка друга информация.

1.5. При регистрацията Ви в сайта, сайта гарантира, че личните Ви данни ще бъдат използвани единствено при взаимоотношенията ви със сайта и няма да бъдат предоставени на трети лица. По всяко време Вие имате право да изтриете потребителския си акаунт както и прилежащите към него данни. Същото важи и за прекратяването на абонамента Ви към електронния ни бюлетин.

 

2. ДЕФИНИЦИИ:

2.1.ПОТРЕБИТЕЛ/ КЛИЕНТ- всеки който е заредил страницата на www.tiandetibet.com.

2.2. ТЪРГОВЕЦ- фирма ЕТ “Светлин Стоянов СС”, ЕИК: 124005117, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. "Алеко Константинов" №2, Б, 3.

2.3. АРТИКУЛ- предлаганите продукти и услуги на страницата www.tiandetibet.com за продаване.

2.4. ПОРЪЧКА- избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА .

2.5. УСЛУГА- всички действия, който ТЪРГОВЕЦА прави за подбиране, опаковане, изпращане на избрания/те продукт/ти на ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА.

 

3. ПОРЪЧКИ.

 

3.1. Поръчка в интернет магазина www.tiandetibet.com,  може да се направи по всяко време на денонощието, 7 дни в седмицата, включително почивните дни и официалните празници.

 
3.2. При поръчки направени извън работно време (регламентирано от 9:00  до 17:30 часа) или празнични дни, поръчката ви ще бъде обработена в първия работен ден следващ заявката Ви.
 

3.3. При поръчки направени до 14 часа на текущия работен ден, пратката Ви ще бъде изпратена в същия ден, освен ако не е уговорено друго в заявката Ви.


3.4. При поръчки направени след 14 часа, поръчката Ви ще бъде обработена на следващия работен ден, освен ако не е уговорено друго в заявката Ви. При възможност на ТЪРГОВЕЦА поръчката Ви може да бъде  изпратена в същия ден. (необходимо е потвърждение на ТЪРГОВЕЦА).

3.2. След кликване на бутона "купи", ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/ КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в  “Количка”. Това действие има правно обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.


3.3. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на следващите два работни дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
3.4. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани в български левове с включен ДДС.

 

4. ПЛАЩАНИЯ

4.1. Плащането на поръчката се осъществява при доставка от куриера (наложен платеж). Клиента заплаща направената поръчка на куриера, за което му се издава касова бележка за платената сума.

Допълнителна информация по: НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

4.2. Плащането на поръчката се осъществява с банков превод по сметка на ТЪРГОВЕЦА.

 

5. ДОСТАВКА


5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.


5.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.


5.2.1. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

6. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА


6.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ  има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката. Транспортните разходи при връщане на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА  към ТЪРГОВЕЦА са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА, като негово право е да избере с коя куриерска служба да изпрати пратката, в случай че е възпрепятстван да я донесе лично в офиса на магазина. Адресът на магазина е посочен в настоящите общи условия.

Адрес за връщане на поръчка: гр. Добрич, ул. "Независимост" №5, Luxor City Center, "Бутик за красота и здраве от Тибет". Тел. 0897982196.

Сумата за поръчката се връща до 14 дни по лична сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА считано от датата, на която е уведомил ТЪРГОВЕЦА за решението си за отказ от поръчката си.

 

7. ЦЕНИ


7.1. Цените, посочени на сайта не включват транспортиране до адреса посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА. Цените са в български левове с включен ДДС.

Интернет магазина www.tiandetibet.com запазва правото да променя цените на продуктите както и тези за доставка.8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

8.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.tiandetibet.com.

8.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.


8.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

8.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.tiandetibet.com.

8.5.  Всеки ПОТРЕБИТЕЛ/ КЛИЕНТ, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от  www.tiandetibet.com услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер- връзки, материали или информация, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.tiandetibet.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА


9.1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

9.2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.tiandetibet.com.

9.3. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.tiandetibet.com.

9.3.1. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането (при договорено 100%-во предплащане на поръчката) се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА  собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за цялостността на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

9.4. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди причинени по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

9.5. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ/ КЛИЕНТИ, независимо дали са регистрирани.

9.6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на e-mail адрес посочен за контакт с ТЪРГОВЕЦА, събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

9.7. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

9.8. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА и позволяват възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

10. ЛИЧНИ ДАННИ


10.1. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и обработва лични данни, и е регистриран като Администратор на Лични Данни под номер: 421754 съгласно изискванията от Комисия за Защита на личните Данни. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ/ КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
10.1.1. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА , информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

11. ИЗМЕНЕНИЯ


11.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ КЛИЕНТЪТ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ/ КЛИЕНТА.


11.2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Настоящите Общи Условия са в сила от 01.04.2018г.