СертификатиПродуктите отговарят на изискванията на Наредба 36, рег. 1223/2009. 
Обектите са регистрирани и вписани регистъра на РЗИ Пловдив за обект с обществено предназначение.
Продукцията е изцяло произведена в съответствие с международните стандарти и сертификати за качество по ISO 9001 и GMP (самият GMP стандарт изисква 20 000 теста на всяка билка, която участва в състава на продуктите на TianDe).